واویلاو_علی عبدالرضایی

جانِ دو نیمه سیب
دو عینِ ع
سه سینه‌ی هفت‌سین
و هفت ساعتِ یک ساعت
ساعتن بزرگ
در هفتاد دقیقه‌ی یک ثانیه
ثانین کوچک
مرا بگیر و بخور ای غذای عجیب
مرا بگیر و بگیر و به‌کیرم که نیست یعنی نیست
دوباره تارم به دست گرفته یک زن زن‌زاده
همیشه بی او
بیشتر از بودم با
وا
واو کمرباریک
ای نخ بدن
اندام دل
مویین کمر
پستان درندشت
همیشه بی‌تو
با تو بیشتر بودم

 

منبع: مجموعه شعر لیلاو

 

Leave a Comment