یکشنبه- ناظم حکمت

یکشنبه است
برای اولین‌بار
مرا به آفتاب بردند امروز
از حیرت میخکوب شدم
چه آسمانی
پهناور و دور
آبی..‌‌.
به احترام
به خاک نشستم
تکیه به دیوار
حالا
نه به موجی فکر می‌کنم
که دلم غنج می‌زند بغلت‌م در آن
نه به جنگی
نه آزادی
نه زنم
تنها خاک و خورشید
و من
از خوشی چه پُرم..‌.

 

 

برگردان: منصور بابالویان


Bugün pazar

A poem by Nazim Hikmet

Bugün pazar…
Bugün, beni ilk defa
Güneşe çıkardılar.
Ve ben, ömrümde ilk defa
Gökyüzünün
Bu kadar benden uzak,
Bu kadar mavi,
Bu kadar geniş olduğuna şaşarak,
Kımıldamadan durdum
Sonra, saygıyla toprağa oturdum,
Dayadım sırtımı duvara.
Bu anda;
Ne düşmek dalgalara,
Bu anda;
Ne kavga, ne hürriyet, ne karım.
Toprak,
Güneş ve
Ben…
Bahtiyarım

Leave a Comment