کومولوس(ترجمه)_علی عبدالرضایی

کومولوس(ترجمه)

ترجمه‌هایی از گزین شعرهای علی عبدالرضایی به ترکی آذربایجانی

مترجم: جعفر بزرگ امین

سال انتشار: 1390

نشر شعر پاریس

 دانلود کتاب کومولوس(ترجمه)

Leave a Comment