پاریس در رنو _ علی عبدالرضایی

مجموعه شعر “پاریس در رنو”
شاعر: علی عبدالرضایی
طرح جلد: عباس صادقی
حروف‌چین و صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: ۱۳۷۶
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب پاریس در رنو

نظر بدهید