نوشتار هرگز_سعید احمدزاده اردبیلی

نوشتار هرگز
پیرامون آثار علی عبدالرضایی
نویسنده: سعید احمدزاده اردبیلی
ترجمه به ترکی: سعید احمدزاده اردبیلی
نشر شعر پاری
سال انتشار: 1387

 

دانلود کتاب نوشتار هرگز

نظر بدهید