دوربین مخفی_علی عبدالرضایی

مجموعه شعر دوربین مخفی
اثر علی عبدالرضایی
حروف‌چین: مصطفا صمدی
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: 1390
چاپ سوم: 1396
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج محفوظ است.

دانلود کتاب دوربین مخفی

نظر بدهید