ترور _ علی عبدالرضایی

مجموعه شعر “ترور”
شاعر: علی عبدالرضایی
طرح جلد: امیرحسین جاویدمهر
حروف‌چین: مصطفا صمدی
صفحه‌آرا: فاطمه قهرمانی
چاپ اول: ۱۳۸۸
چاپ سوم: ۱۳۹۶
کلیه حقوق این اثر برای نویسنده و نشر کالج شعر محفوظ است.

دانلود کتاب ترور

Leave a Comment